مدتی است که در تمام شهرهای ایران , روستا ها و شهرستان ها مشکل قطعی برق دارم که این مشکل همه گیر شده و برای منازل و مشاغل شهری و کشاورزی روستایی و غیر روستایی که شامل باغبان ها نیز میشود.

تمام گل خانه ها, مرغداری ها, گاوداری ها, کارخانجات, کارگاه ها و دیگر مشاغل نیاز زیادی به برق دارند و وابسته به برق برای فعالیت کاری خود دارند.
اگر برق نباشد چه مشکلهایی که آنها را به مشکلات زیادی میندازد.
پس نیار داریم راهی برای این مشکل پیدا کنیم تا برای همه ما مفید باشد.

مشکل قطعی برق در تمام شهرها

قطعی برق در شهر ها

برق یک نعمت بزرگ است که در فصل تابستان بیشترین اهمیت را دارد!

اولین دلیل اهمیت آن گرمایی طاقت فرسا میباشد که استفاده از خنک کننده ها می باشد.

همینکه گرما را احساس میکنیم سریعا کولر آبی یا کولر گازی روشن میکنیم تا خنک شویم.

گرمای طاقت فرسایی که در حال حاضر در تابستان ها دارم واقعا سخت و غیر قابل تحمل میباشد.

اما مشکل جدید و جدی قطعی برق که روزانه با آن مواجه هستیم برای خیلی ها ضرر مالی بهمراه دارد!

مشاغل زیادی هستند که نیاز به برق دارند مانند :

ادامه مطلب در این لینک : http://www.calmoco.com

دوشنبه 11 تیر 1397